Kontakt

Z redakcją najprościej skontaktować się drogą mailową, lub za pomocą mediów społecznościowych.

Zapraszamy do przesyłania interesujących informacji, opinii, opracowań i raportów.  Prosimy o dołączanie zdjęć ilustrujących przesłane materiały. Zastrzegamy sobie prawo do skrócenia lub przeredagowania tekstu, odmowy opublikowania tekstu bez podania przyczyn oraz zaprzestania publikowania tekstu bez uprzedniego powiadomienia lub zgody autora. Informacje o wszelkich wydarzeniach sportowo – biznesowych publikowane są na łamach portalu w ramach patronatu medialnego.

Wszelkie materiały, artykuły prasowe oraz sugestie i pytania prosimy kierować na adres: redakcja@prosportbiznes.pl

Materiały niezamówione:

  • Wszelkie treści nadesłane do redakcji z inicjatywy użytkownika traktujemy jako materiały niezamówione oraz na zasadzie współautorstwa redakcji ProSportBiznes.pl i nadawcy;
  • Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych na łamach ProSportBiznes.pl, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji;
  • Redakcja ProSportBiznes.pl może dowolnie decydować o publikacji materiałów niezamówionych.

raf2sss

Redaktor naczelny: Rafał Wąsowicz - r.wasowicz@prosportbiznes.pl

twitter: RafalWasowicz_

Adres redakcji:

Wydawnictwo ,,Perspektywa”.

ul. Mazowiecka 18,

60 – 617 Poznań.

tel. 698 635 685